Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?
23.10.2020
1.236

Tapu iptal davaları kanuna aykırı olarak düzenlenmiş tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi adına açılan davalardır. Bu hususta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokol gereği tüm sözleşmeci devletlerin, bireylerin mülkiyet hakkını korumakla görevlendirildiği belirtilmiştir, bu sebeple bireyler mağduriyetlerini ülke hukuk yollarıyla gideremediğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilir. Son olarak tapu iptal davası kaç yıl içinde açılır konusunda belirlenen zaman aşımı süresi 10 yıldır.

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu iptal davası kaç yıl içinde açılır sorusuna paralellik gösteren bu hususta, tapu iptal davaları mülkiyet sahibi gözüken kişiye karşı açılmaktadır. Mülkiyet sahibi kişi ölmüş ise mirasçılarına dava açılmaktadır. Aynı zamanda mülkiyet kaydında yer alan üçüncü bir kişiye de tapu iptal davası açılabilmektedir.

Tapu İptal Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Tapu iptal davasının açılabilmesi için gerekli görülen nedenler şunlardır;

  • Hukuki Ehliyetsiz Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir.
  • Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir
  • Vekillik Yetkisinin Kötüye Kullanması Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir.
  • İmar Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir.
  • Aile Mülkü Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir.
  • Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir.
  • Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir.
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Geçerliliğini Yitirdiğinde Tapu İptal Davası Açılabilir.
  • Yolsuzluk ve Tapu da Evrak Sahteciliği Nedeniyle Tapu İptal Davası Açılabilir.

Yukarıda belirtilen hususların oluşması durumunda kişiler, tapu iptal davası açabilmektedir.

Tapu İptal Davası Dava Süreci Nasıldır?

Tapu iptal davası mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi aracılığıyla açılır, daha sonra yetkili mahkeme dava dilekçesini inceleyerek herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder. Eksiklik görülmediği noktada davalı kişiye mahkeme evrakı tebliğ edilir. Bu hususta dava açılan kişinin cevap dilekçesi sunma hakkı mevcuttur.

Mahkeme aşamasına gelindiğinde ise mahkeme ilk olarak tapu kayıtlarını gözden geçirir ve hukuka aykırı bir durum olup olmadığına bakar, ardından dava açan kişi ve dava açılan kişi mahkeme huzurunda dinlenir, bu hususta şahitler var ise onlarda dinlenir. Mahkemenin gerekli görmesi halinde bilirkişi tarafından yerinde keşif yapılır.

Ardından mahkeme bilirkişi raporunu inceler ve nihai bir karara varır. Tüm bu bilgilere ek olarak topu iptal davalarında mağdur kişinin şikayetini çok net bir biçimde ifade etmesi gerekmektedir, aynı zamanda mağduriyet belgelerle desteklendirilmelidir. Tapu iptal davası kaç yıl içinde açılır sorusuna istinaden de dava sürecinin bilinmesi oldukça önemlidir.

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davasını Kimler Açabilir?

Tapu kayıtlarının aleni olması sebebiyle, tapu kaydının usule aykırı bir biçimde düzenlendiğini gören ve tapu kaydında belirtilen mülkiyet üzerinde menfaati bulunan herkes tapu iptal davası açabilir. Miras mülklerinde ise tapu iptal davasının miras da hakkı bulunan herkes tarafından birlikte açılması gerekmektedir. Tek bir kişi tarafından veya miras da hakkı bulunan birkaç kişinin açtığı tapu iptal davalarında mahkemece eksiklik görüleceğinden dilekçe işleme koyulmaz, ancak mahkeme Yargıtay kararları gereğince tarafların hepsinin davacı olarak yer alması adına ek süre vermektedir, verilen süre içerisinde eksiklik giderilmediği takdirde ise dava açılamamaktadır.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul tapu iptal davasının süresi adına ortalama bir yanıt mümkün değildir bu sebeple kesin bir süre vermek doğru olmayacaktır. Bu hususta dava süresini etkileyen birtakım unsurlar mevcuttur. Söz konusu unsurlar mahkemenin yoğunluğu, delilerin toplanması gibi durumlardır. Tüm bu bilgiler neticesinde tapu iptal davası için verilen ortalama süre ise 1 ila 2 yıl arasındadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.