Miras taksim sözleşmelerinden mirasa konu malların tespiti ve tesciline, vasiyetnamelerin okunmazı, iptali ve tenfizi davalarından muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) davalarına kadar miras hukukuna ilişkin tüm davalarınızda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz. Büromuz İzmir’de bulunmakla birlikte Türkiye’nin her yerinde miras davalarına bakmaktayız.

Herhangi bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından evlilik ve çocuk durumuna göre eş, çocuklar, anne baba veya hukukta üst zümre olarak tanımlanan yakınlarına kalan mallara miras, bu maldan hisse alanlar da mirasçı olarak tanımlanıyor. Vefat eden...
Herhangi bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından evlilik ve çocuk durumuna göre eş, çocuklar, anne baba veya hukukta üst zümre olarak tanımlanan yakınlarına kalan mallara miras, bu maldan hisse alanlar da mirasçı olarak tanımlanıyor. Vefat eden...
Saklı pay sahibi mirasçı, miras bırakanın gerçekleştirdiği tasarruflara karşı miras payları belirli oranlarda korunan mirasçılardır. Bu konuda bazı yasal mirasçılara tanınmış olan miras hakkı miras bırakanın tasarruf veya bağışlamaları ile miras hakkı bulunan kişilerin miras...
Hukuk alanında bazı terimlerin anlamı, kelime köklerine göre farklı kullanılabilmektedir. Arapça bir kelime olan muvazaa, danışıklık anlamına gelmektedir. Hukuk alanında muvazaa nedir? Kişinin üçüncü kişilerden aldatmak, bilerek ve isteyerek mal kaçırılması, mal saklaması olarak tanımlanmaktadır....
Ölen kişinin mal varlıklarının yasada belirlenen kişilere belirli pay oranları ile intikal edilip paylaşılmadır. Bu konuda Türk hukukunda miras payları miras alacak kişilerle nasıl paylaşılacağını süreci olarak işler. Miras bırakanın alacak ve borçları da olmak...
Taraflardan birinin ya da birkaçının diğer tarafı ya da tarafları yanıltma amaçlı yaptıkları işlemlere yönelik yapılan anlaşmalardır. Özellikle miras bırakan yani muris tarafından mirasçıların haberi olmadan, kendi tasarruflarını hak kaybına sebep olacak şekilde kullanması durumunda...
Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.