Muvazaa Nedir?
07.12.2020
1.834

Hukuk alanında bazı terimlerin anlamı, kelime köklerine göre farklı kullanılabilmektedir. Arapça bir kelime olan muvazaa, danışıklık anlamına gelmektedir. Hukuk alanında muvazaa nedir? Kişinin üçüncü kişilerden aldatmak, bilerek ve isteyerek mal kaçırılması, mal saklaması olarak tanımlanmaktadır. Taraflar, gerçek niyetlerini ve amaçlarını saklayarak, üçüncü şahıslara karşı sözleşmeyi gerçek gibi göstererek anlaşmaya varmaya çalışmaları muvazaa etmek olarak açıklanır. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın üçüncü kişileri aldatmaya yönelik yapılmış olması ve gizli işlem olması ile ortaya çıkar.

Muvazaa Çeşitleri

Üçüncü kişileri aldatmaya yönelik girişimler olarak kurulan bir anlaşma türü olan muvazaa, içerdiği öğelere göre türlere ayrılmaktadır.

Muvazaa türleri şunlardır;

  • Mutlak muvazaa,
  • Nisbi muvazaa,

Mutlak muvazaa işlemleri, tarafların her hangi bir işlem yapma girişimleri olmadan sadece üçüncü kişileri aldatmaya yönelik işlemler olarak görülmektedir. Daha çok hacizden mal kaçırmaya yönelik satış yapılmış gibi sözleşmelerin yapılmasında görülmektedir. Borçlu kişiler, haciz işlemlerine karşı mallarını koruyabilmek için arkadaşlarına satış yapmış gibi gösterirler ve bu mutlak muvazaa öğesi olarak gösterilir.

Nisbi Muvazaa

Taraflar kendi aralarında, mevcut hukuki işlemleri, üçüncü kişileri aldatabilmek için gizleyerek ve gerçekte olmayan mevcut hukuki işlemden farklı hukuki işlemler yapmasıdır. Nisbi muvazaa durumlarında, görünürdeki hukuki işlem değil gizli yapılan hukuki işlemler şekil şartlarına uygun olduğunda geçerli kabul edilir. Kişiler sahip oldukları malları, mirasçılardan kaçırmak istediklerinde bağışlama işlemlerini satış yapmış gibi göstermeleridir. Taşınmaz mal satışlarında, devir masraflarını düşük tutabilmek için satış bedelinin olduğundan daha düşük gösterilmesi, en sık karşılaşılan nisbi muvazaa örneklerinden birisidir.

Muvazaa İspatı

Muvazaa nedir? Nasıl ispat edilir? Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak ve zarara uğratmak için yapılan gizli sözleşmelerdir. Muvazaa ispatı ise işlemden zarar gören üçüncü kişiler tarafından her türlü delil ile ispat edilebilmektedir. Sözleşme yapan taraflar, yazılı belgeler ile ispat ederler. Muvazaalı işlem öğeleri, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilen işlemlerde ve bazı istisna halleri bulunmaktadır. Yazılı borç ikrarı varsa, muvazaanın hükümsüzlüğü ileri sürülememektedir. Tarafların gerçek iradelerine uymayan işlemler, nisbi ya da mutlak muvazaa olsa da hükmen geçersiz kabul edilmektedir. İrade prensibi uygulandığı için taraflar arasında hukuki olarak borç meydana getirmeyecektir.

Muvazaa

Muvazaa

Muvazaalı İşlemler

Taraflar, kendi aralarından muvazaalı işlemler yaptıklarında bunun göstermelik olduğunu, geçersizliğini gösterebilmek için aralarında özel anlaşma yapmaktadır. Muvazaalı işlemlerde yapılmak istenilen hukuki işlemin başka bir hukuki işlem ardına gizlenmesi hedeflenmektedir. Muvazaalı işlemlerden söz edilebilmesi için muvazaa anlaşmasının olması gerekiyor. Tapu kaydı olmayan gayrimenkullerin devir işlemlerinde, muvazaalı işlem olduğunun ispatı mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, tapu kaydı olmayan menkul ve gayrimenkuller için muvazaa davası açılamayacaktır.

Muvazaa Benzeri Diğer İşlemler

Muvazaa, tarafların gerçek iradelerine uymayan, üçüncü kişileri aldatmaya yönelik yapılan ve tarafları bağlamayan görüş oluşturmak için yapılan izli anlaşmalar olarak bilinmektedir. Üçüncü kişilerden mal kaçırmak ve zarara uğratmak amacıyla muvazaa benzeri işlemlerde yapılabilmektedir.

Bu işlemler şunlardır;

  • Kanuna karşı hile,
  • Zihni kayıt,
  • Şaka beyanı,
  • İnançlı işlemler,

İnançlı beyanlar, taraflar arasında, isteyerek ve bilerek oluşturulmuş uygunsuzluk hali olarak açıklanır. Buradaki amaç üçüncü tarafları aldatmak değil ileride yapılacak ve güven duyulacak işlemlerdir. Şaka beyanı, tek kişi beyanı ile bilerek ve isteyerek uygunsuzluk durumunun oluşturulmasıdır. Zihni kayıtta, şaka beyanı gibidir ve tek kişi irade beyanı ile yapılmaktadır. Kamuna karşı hile işlemleri ise birden fazla kişi iradesiyle ortaya konulan uygunsuzluk hali olarak tanımlanır. Muvazaadan farklı olarak üçüncü kişileri aldatmak değil kanun yasaklayıcının hükümlerini atlamaya çalışmaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.