İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere kıdem, ihbar, ücret ve fazla mesai başta olmak üzere iş hukukundan doğan tüm alacaklara ilişkin davalara dair bilgiler ile iş davaları ile özel olarak ilgilenen avukatlarımızın iletişim bilgileri bu sayfada bulunmaktadır.

Meslek hastalığı, işçinin çalışma koşulları altında iş yerinde başına gelen hastalık olarak adlandırılabilir. İşçi bu hastalık nedeniyle bedensel veya ruhsal bozukluklar yaşamaktadır. İşçinin hak talep edebilmesi için sigortalı olması gerekmektedir. Ortaya çıkabilecek hastalık, bu durumun...
Meslek hastalığı sigortalı bir çalışanın yapmış olduğu işten dolayı ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Bu hastalık çalışan işçinin ilk temasından 1 hafta-40yıl sonrasında ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple işyerinde çalışanın bütün kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması...
Devlete bağlı olan ve kamu kurum, kuruluşları olarak ifade edilen iş alanlarında çalışma gösteren kişiler; çalışma gösterdikleri işin içeriğine bağlı olarak, devlet tarafından belirlenmiş olan zorunlu görev yeri değişim süreleri içerisinde tayin istemek zorundadır. Bu...
Yapılan iş doğrultusunda ya da meslekle alakalı olduğundan meslek hastalıkları olarak kullandığımız tabir de mesleki riskler grubunda yer alan bir tür risk olarak karşımıza çıkar. Olumsuz bir takım getirisi olan meslek hastalığı sonucunda geçici olarak...
Şirket avukatları, şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti veren kişilerdir. Ticaret kanunu, anonim şirketlere sermaye miktarlarına göre avukat bulundurma zorunluluğu getiriyor. Şirket avukatının görevleri şirketin kuruluşundan, hizmetlerini devam ettirdiği süre ve işlemleri için birçok alanda hukuki danışmanlık...
Sosyal güvenlik hukukunun kapsadığı alanlar, iş hukuku ile özleşmiştir. Bu sebeple sosyal güvenlik kavramını anlatırken iş hukukuna da değinmek gerekmektedir. Sosyal güvenlik hukuku, sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bir kavramdır. Sosyal güvenlik hukukuna ihtiyaç duyulması...
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.