İdarenin (devletin ya da belediyelerin) kamu personellerinin özlük haklarından özel mülklerin haksız ya da değerinin altında kamulaştırma eylemlerine kadar tüm haksız işlemlerine karşı iptal ya da tam yargı davaları açmakta, bu hususlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu tür davalarda İzmir ya da başkaca şehir sınırlandırması yapmamaktayız.

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alarak kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini, kişilerle olan ilişkilerini düzenlemeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler gerçek ve tüzel kişileri doğrudan ilgilendirmektedir. Yapılan işlerin hukuka aykırı olması durumunda, aykırı durumların...
İdare hukuku, idareye ait her türlü işlem ve eylemlerdeki yetki ve sınırlarını belirleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin belirlediği bu sınırları ihlal etmesi ya da yasalara aykırı durumların ortaya çıkması halinde, bireylere olan sorumluluk ve yaptırımları...
Devletin en temel unsurlarından biri olan idari yapılar, idari işleme tabi olup yargılanabilir olmakla mükelleftirler. İdarenin kamu kurumlarının etkisiyle yaptığı işlemlere idari işlem denir. İdari işlemden doğan yükümlülüklerin yargıya taşınması kavramına, idare hukuku davaları konusuna...
İdari yargıda açılan manevi tazminat; kişinin haklarına tapılan tecavüz nedeni ile meydana gelen ıstırabın ve manevi acının hafiflemesi adına açılır. Bir iş ya da eylemin yapılması sonucu kişinin uğradığı haksızlığın sonuçlarında manevi olarak acı yaşanır....
İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince, vatandaşın haklarını araması için açmak istediği davalarda bazı önemli süreler bulunuyor. Hak kayıplarının önüne geçmek adına bu hususların bilinmesi, dava sürelerinin kaçırılmaması önemlidir. Peki, idari yargıda dava açma süresi nedir?...
İdari yargı yolunda açılan ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yolu ile denetlenmesini sağlayan davalara idari işlemin iptali davası adı verilir. Bu dava idari işlemlerin yetkileri, sebepleri, şekil, konu ve amaçlarından biri ile hukuka aykırı...
12
Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.