İdarenin (devletin ya da belediyelerin) kamu personellerinin özlük haklarından özel mülklerin haksız ya da değerinin altında kamulaştırma eylemlerine kadar tüm haksız işlemlerine karşı iptal ya da tam yargı davaları açmakta, bu hususlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu tür davalarda İzmir ya da başkaca şehir sınırlandırması yapmamaktayız.

Yürütmenin durdurulması, yargı sürecinde idare mahkemeleri (Danıştay ve Vergi Mahkemeleri) tarafından esas kararın öncesinde tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdare mahkemesinde yürütmenin durdurulması sadece iptal davalarında istenebilen bir karar olma özelliğindedir. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları İdare...
İdarenin sorumluluk halleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 125. Maddesine göre ‘’İdare kendi eylem işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür’’ şeklinde açıklanmaktadır. Söz konusu maddeye göre idarenin kendi eylem ve işlemlerinden dolayı doğan zararı ödemekle yükümlüdür, idarenin bu...
İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alarak kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini, kişilerle olan ilişkilerini düzenlemeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler gerçek ve tüzel kişileri doğrudan ilgilendirmektedir. Yapılan işlerin hukuka aykırı olması durumunda, aykırı durumların...
İdare hukuku, idareye ait her türlü işlem ve eylemlerdeki yetki ve sınırlarını belirleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin belirlediği bu sınırları ihlal etmesi ya da yasalara aykırı durumların ortaya çıkması halinde, bireylere olan sorumluluk ve yaptırımları...
Devletin en temel unsurlarından biri olan idari yapılar, idari işleme tabi olup yargılanabilir olmakla mükelleftirler. İdarenin kamu kurumlarının etkisiyle yaptığı işlemlere idari işlem denir. İdari işlemden doğan yükümlülüklerin yargıya taşınması kavramına, idare hukuku davaları konusuna...
İdari yargıda açılan manevi tazminat; kişinin haklarına tapılan tecavüz nedeni ile meydana gelen ıstırabın ve manevi acının hafiflemesi adına açılır. Bir iş ya da eylemin yapılması sonucu kişinin uğradığı haksızlığın sonuçlarında manevi olarak acı yaşanır....
12
Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.