İdare Mahkemesinde Yürütmenin Durdurulması

İdare Mahkemesinde Yürütmenin Durdurulması
04.02.2021
1.485

Yürütmenin durdurulması, yargı sürecinde idare mahkemeleri (Danıştay ve Vergi Mahkemeleri) tarafından esas kararın öncesinde tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdare mahkemesinde yürütmenin durdurulması sadece iptal davalarında istenebilen bir karar olma özelliğindedir.

Yürütmenin Durdurulmasının Şartları

İdare mahkemeleri tarafından yürümenin durdurulması kararının verilebilmesi için bazı şartlar vardır.

Bu şartlar;

  • İdari işlemin uygulanmasıyla birlikte geri dönüşü mümkün olmayan ya da telafisi olmayan sonuçlar doğurması,
  • İdari işlemin hukuka aykırı olmasıdır.
  • Bu şartlarda yürütmenin durdurulması hukuka aykırılığı ortadan kaldırmanın yanı sıra kişinin de mağdur olmasını engeller.

Yukarıda belirtilen iki şartın sağlanması halinde idare mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararı verir. Bazı durumlar da mahkeme davalı kişinin savunmasının alınmasına gerek görmeyebilir. Savunma almadan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi dava açıldığı tarihten itibaren 10-15 içinde verilen geçici bir karardır. Savunmadan sonra karar tekrar görüşülür. Fakat ilk kararın verilmesi sebebiyle davalı kişi mesleğini yapmaya devam eder.

Savunma sırasında ya da savunma sonrasında da yürütmeyi durdurma kararı verebilir. Mahkeme kararın verilmesin de mutlaka karar gerekçesini açıklamak zorundadır. Yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olan dava dosyaları öncelikli olarak incelenir. Verilen kararın 15 gün içerisinde yazılıp imzalanması gereklidir. Bir dava da aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

Kural gereği idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması kararı teminat karşılığında verilen bir karardır. Genellikle teminat istemi mali işler ile ilgili davalar da istenir. Bu davalar dışında teminat istenmesi nadir olarak görülen bir durumdur. Bazı durumlar da teminat istenmeye de bilir. İdari ya da adli yardımdan yararlanan kişilerden teminat alınmaz. Taraflar arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlıkta yürütmeyi durdurma kararı veren makam tarafından bu sorun çözümlenir.

İdare Mahkemesinde Yürütmenin Durdurulması

İdare Mahkemesinde Yürütmenin Durdurulması

Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz

Dava açılmasını takip eden 3. ve 4. aylarda yürütmenin durdurulması kararı görüşülüp verilir. Yürütmenin durdurulması kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün için de karara itiraz etme hakkı vardır. Karara bir sefer itiraz edilebilir. İtiraza karar verecek merci kararı 7 gün içinde açıklamak zorundadır. Verilen karar kesindir.

Yürütmenin durdurulması kararı;

  • Danıştay Dava Daireleri tarafından verilmiş ise, İdari veya Vergi Dava Dairelerine,
  • Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilmiş ise, bölgede bulunun en yakın Bölge İdare Mahkemesine,
  • İdare ve Vergi Mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilmiş ise, Bölge İdare Mahkemesine itiraz talebinde bulunulur.

Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilemeyeceği Durumlar

Kamu görevlileri hakkında verilen bazı idari işlemler etkisi uygulandıkça tükenecek işlemlerden sayılmaz. Bu nedenle de bu davalarda savunma alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmez.

Bu idari işlemler;

  • Atama,
  • Görev ve unvan da değişiklik,
  • Naklen atama,
  • Geçici bir süreliğine ya da sürekli görevlendirmelerdir.

Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Uygulanması

Yürütmeyi durdurma kararının verilmesi davanın iptal edilmesi kararıyla aynı etkiyi taşır. Kararın verilmesiyle birlikte dava konusu olan işlem ortadan kalkar. Yürütmeyi durdurma kararının iptal kararı gibi etkisi olsa da aralarında büyük bir fark vardır. İptal kararları son karardır. Yürütmeyi durdurma kararları ise ara karar niteliğindedir. Bu nedenle idarenin itirazıyla birlikte yürütmeyi durdurma kararı kaldırılabilir.

Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanmaması

İdarenin yürütmenin durdurulması kararına her karara olduğu gibi uyması Anayasal bir zorunluluktur. Yürütmenin durdurulması kararına uyulmadığı ya da kararın uygulanmadığı takdirde bu durum idarenin mali sorumluluğuna yol açabilir. Ayrıca kamu görevlilerinin görevi ihmal etmesi nedeniyle de cezai sorumluluğu ortaya çıkabilir. Alınan idari yargı kararının 30 gün içinde idare tarafından yerine getirilmesi gerekir.

ETİKETLER: ,
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.