İdari Yargıda Dava Açma Süresi

İdari Yargıda Dava Açma Süresi
14.11.2020
1.453

İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince, vatandaşın haklarını araması için açmak istediği davalarda bazı önemli süreler bulunuyor. Hak kayıplarının önüne geçmek adına bu hususların bilinmesi, dava sürelerinin kaçırılmaması önemlidir. Peki, idari yargıda dava açma süresi nedir?

İdari İşlemlerde Dava Açma Süresi

İdari işlemlerde dava açmak için tazılı bildirim tarihi dikkate alınmalıdır. Ayrı bir sürenin kanunda yer almadığı müddetçe, Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açma süresi altmış gün olarak belirlenmiştir. Vergi mahkemelerinde ise bu süre otuz gün olarak belirlenmiştir. Bu süreler dikkate alınarak, sürenin ne zaman işleneceği konusu ise farklılık gösterir.

Bunlar;

  • İdari davalarda yazılı bildirim yani tebliğ tarihi esas alınır.
  • İlan yapılan işlemlerde ise ilan tarihinden sonraki izleyen günden başlar.
  • Özel dava açma sürelerinde tebliğ, ilan ya da yayın tarihini izleyen gün başlar.

İvedi olarak yapılması gereken yargılama usullerinde günlük olarak özel dava açma süreleri bulunuyor. Özellikle 6306 sayılı kanun gereği kanunun tesis edilmesi gereken idari işlemlerde tebliğ tarihi itibari ile 30 günlük sürede 2577 sayılı kanun gereği dava açılabilir denmektedir.

Sürelerin Hesaplanması Nasıl Olur?

İdari dava açmak için verilen sürelerde belirlenen sürenin neye göre hesaplandığı ise merak edilmektedir. Özellikle tatil günlerinin sürelere dahil edilip edilmediği merak konusudur. Tatil günleri idari işlemlerde dahil edilir. Dava açma süresi başlangıcı öğrenme tarihi kabul edilir. Sürenin son bulduğu tatil zamanına rastlanması halinde tatil gününden sonra izleyen ilk çalışma gününe kadar uzatılır. İdari işlemlerin

Zımni Ret İşlemlerinde Dava Açma Süresi

İlgililer tarafından bir işlemin yapılması adına başvuru yapılabilir. Cevap olarak altmış günlük süre belirlenmiştir. Bu sürenin gecikmesi halinde talep reddedilmiş sayılır. Süresi içerisinde ise Danıştay, İdare ya da Vergi Mahkemesi’ne dava açma hakkı bulunmaktadır. Bekleme süresi ise altı ay olarak belirlenmiştir. Davanın açılmamış olması, davanın süre sebebiyle reddedilmesi durumlarında ise altmış günlük süre sonrası yetkili birimlerden gelen cevap sonrası süre farklı işler. Cevap tebliği sonrası altmış gün içerisinde dava açılabilir.

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

İsteğe Bağlı İdari Başvurular İçin Dava Açma Süresi

İdari dava açılmadan; idari işlemlerin kaldırılması, değiştirilmesi, kaldırılması ya da yeni işlem için ilgililer tarafından bir üst makama başvurulur. Başvuruda üst makam yok ise işlem yapılan makamdan dava açma süresi talebi yapılır. İşleyen bir idari davanın açma süresi bu başvuru ile durdurulabilir. Altmış günlük sürede cevap verilmemesi halinde talep reddedilir. Talebin reddi halinde dava açma süresi yine işler, başvuru tarihi göz önünde bulundurularak geçen süre bu süreye dahil edilir.

Adli Yargı Yerinde İdari Yargının Görevli Olması Nedeniyle Reddedilen Dava Açma Süresi

Bazı davalar belirlenen mahkemelerin alanına girmektedir. Dava çözümü Danıştay, Vergi ya da İdare mahkemesinde olması gerektiği halde, askeri ya da adli mahkemelerde açılıyorsa, davalar görevsizlik nedeniyle reddedilir. Kararın kesinleşmesinden sonra 30 gün içerisinde görevli mahkeme tarafından dava açılabilir. Görevsizlik nedeni ile açılan dava süresi ise Danıştay, vergi ya da idare mahkemelerine yapılan başvuru tarihi olarak esas alınır.

İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri

İlgililer tarafından hak ihlali nedeniyle yapılan idari işlemlerde, tam yargı davası açılabilir. Bu tam yargı davaları Danıştay, Vergi, İdare Mahkemesi’ne açılır. Tam yargı davaları ister birlikte ister iptal davası sonrası çıkan karara göre açılabilir. Kararın sonucuna göre kanun yoluna başvurulmasında çıkan kararın tebliğ edilmesi, bir işlem icrası sonrası ise icra tarihi itibari ile dava süresince idari yargıda dava açma süresi​​​​​​​ tam yargı davası açılabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.