Ticaret

Kambiyo ve cari alacakların tahsili dahil olmak üzere ticaret hukukundan doğan tüm alacakların tahsili, borçların düzenlenmesi ve protokole bağlanması ile şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıklar uzmanlık alanlarımızdır. İzmir, Manisa ve çevresinde ticari dünyanın tüm problemlerine hukuka uygun çözümler üretiyoruz.

​Bazen işletmemiz var iken bazı durumlardan dolayı işletmemiz kapatmak zorunda kalabiliyoruz. Ticari işletmemizde kapatmak yerine devretme olayı da olabiliyor. Kapatmaktansa işletmeyi devretmek daha mantıklı olabilir. Peki, ticari işletmenin devri nasıl olur kolay mı? Ticari işletmeleri...
Devletlerin varoluşundan itibaren düzeni sağlamak için oluşturulan anayasalar ve hukuk; hâkimiyeti altında bulunan insanları ve haklarını korumak, güvenliğini sağlamak için kurulmuş birer sistemin zinciridir. Hukuk ve anayasa devletlerin hâkimiyetini sürdürdüğü ve varlığını koruduğu sürece devam...
Hukuk; toplumları düzenleyen ve bir arada tutan sistem ve normlar bütünüdür. Hukuk devletinde yaşayan herkesin sahip olduğu hak ve ödevler bulunmaktadır. Hakkını aramak isteyenlere hukuk yolu açıktır. Herhangi bir konuda adaleti sağlamak adına yargı yoluna...
Ticaret hukuku, tacirlerin sahip olduğu yasal hakları koruma altına alan bir hukuk birimidir. İşletme sahipleri ve alıcılar için son derece önemli olan ticaret hukukunun iyi bilinmesi kişilerin haklarını bilmesi açısından oldukça önemlidir. Ticaret hukuku oldukça...
Yerel mahkemelere benzeyen uluslararası tahkim, yerel mahkemelerde yer almaz. Nedeni de hakem adı altında kurulan özel hakemlerin huzurunda gerçekleşmesidir. Peki, Uluslararası Tahkim Ne Demektir? Uluslararası Tahkim Neden Kullanılır? Uluslararası uyuşmazlık çözümünün melez formu olarak da...
İş hayatının olamazsa olmazlarından, öngörülebilen ve öngörülemeyen kriz ihtimalleri her daim bulunmaktadır. İş hayatının bu ihtimalleri daha önceden öngörerek, krizi fırsata çevirdiği proaktif yaklaşımları her zaman bir A planı olarak hazırda tutulmaktadır. Fakat bazı durumlarda...
Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.