İdare Hukuku Davaları

İdare Hukuku Davaları
17.12.2020
1.231

Devletin en temel unsurlarından biri olan idari yapılar, idari işleme tabi olup yargılanabilir olmakla mükelleftirler. İdarenin kamu kurumlarının etkisiyle yaptığı işlemlere idari işlem denir. İdari işlemden doğan yükümlülüklerin yargıya taşınması kavramına, idare hukuku davaları konusuna göz atacağız.

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku; kamu yönetimini, işleyişini, kişilerle olan ilişkilerini inceleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının kamu alanında mağdur olabilecek kişilerin davalarıyla ilgilendiği ve mağdurluğu en aza indirmek için çalışmalar yaptığı söylenebilir. Temeli anayasa belirlenen ve kamu ile kişilerin arasındaki hak eşitliğini dengeleyen bir hukuk dalı olan idare hukuku, oldukça genç bir hukuk dalıdır.

Anayasa Hukukunun somutlaştırılmış hali olup milli olması kapsamında incelenir. Kamudan kaynaklı davaların bilhassa eşitlik dengeleyici unsur olduğunu tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu kapsamda ele alındığında kamu kurum ve kuruluşlarının, işleyişlerinin, olası hataların, yanlış tavırların ve yaklaşımların engellenmesine katkıda bulunduğunu söyleyebilmek mümkün.

İdare Hukukunun Alt Dalları Nelerdir?

Bilinen idare hukuku davaları olarak objektif bir görünüm sunsa da idare hukukunun alt dalları mevcuttur.

Bu alt dallar;

 • Regülasyon
 • İmar Hukuku
 • İhale Hukuku
 • İdari Yaptırımlar
 • Statü (Memur) Hukuku
 • İdari Yargılama Usulü
 • İdari Sözleşmeler Hukuku olmak üzere ayrılır.

İdare hukukunu işleyen yargı davaları ise; Danıştay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleridir.

İdare Hukuku Davaları

İdare Hukuku Davaları

İdare Hukuku İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İdare hukuku oldukça genç bir hukuk dalıdır. Tedvin edilmemiş yani dağınık halde bulunmaktadır. Bunun gibi birçok özelliğin üzerinde durmak gerekir.

 • İdare hukuku içtihadı hukuk dalı olmasıyla bilinir.
 • Millidir.
 • Kamu kurumlarının yargılanmasına yönelik idare davaları eşitsizliği kaldırma amacı gütmüştür.
 • Eşitsizlik üzerine inşa edilmiştir.
 • İdarenin işlem ve eylemlerine karşı açılan davalar idari dava olarak adlandırılır.
 • Üç farklı dava tipi vardır; İptal davaları, Tam yargı davaları (tazminat), idari sözleşmeden kaynaklanan davalardır.

Bu gibi detaylar idare hukukuna ilişkin bilgilenmeyi arttırarak olası sorunların önüne geçebilecektir. Avukatlar aracılığı ile oluşturulan davaların süreci ve kapsamı değerlendirildiğinde kişilerin sorunlara karşı alabildikleri tedbir ile idare hukuku davalarında büyük gelişmeler sağlanabilir.

İdare Hukuku Davalarının Kapsamı Nedir?

İdare hukukunu içine alan durumların bilinmesinin ne derece önemli olduğunun üzerinde durulmasına gerek olmayıp bilindiği takdirde mağduriyetin sona ermesi hususunda önemli bir adım atabiliriz.

İdare Hukuku kapsamı neticesinde şu gibi durumlardan bahsedilebilir;

 • Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı (tazminat) davaları
 • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları
 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Kamu ihalelerine karşı açılan davalar gibi konularda bariz bir şekilde idare hukuku alanındaki davalardan bahsedilebilir.

Bu süreç yargıya taşınabilir, mahkemeler yolu ile sorunların çözümü sağlanabilir. İdare Hukuku doğrultusunda hareket edilmesi, tavırların o yönde oluşabilmesini sağlayarak kişilere sorumluluk yükler. Bireylerin sorumluluklarını bilebilmesi idari davalar için son derece önemli bir husustur.

İdare Hukuku Davalarının Önemi

Genel bağlamda düşünüldüğünde kamuya ilişkin yaşanabilecek olası herhangi bir sorunun önüne geçmeyi düşünebilmek ve bununla ilgili yol alabilmek çok büyük bir adımdır. İdare Hukuku kapsamı neticesinde incelenebilecek ve üzerinde durulabilecek her adım bireylere önem verebilmeyi, kamuya istediği kadar alan tanımayıp yanlışların ve mağduriyetlerin olmasını engellemeyi amaçlar. Bugün konuşabiliyor olduğumuz kamuya ilişkin bu tür davaların, günümüzün getirdiği bireyselcilik anlayışı ile yanlışları tasvip etmemeyi, mahkemelerin bununla ilgili çözüm üretebilmesini kolaylaştıran davalar olduğunu bilmek önemlidir. Kişilerin İdare Hukuku kapsamında son derece bağımsız ve kişisel oluşu, dava neticesine daha kolay ulaşılabilmesini sağlayabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.