İdari Yargıda Manevi Tazminat Talebi

İdari Yargıda Manevi Tazminat Talebi
15.11.2020
791

İdari yargıda açılan manevi tazminat; kişinin haklarına tapılan tecavüz nedeni ile meydana gelen ıstırabın ve manevi acının hafiflemesi adına açılır. Bir iş ya da eylemin yapılması sonucu kişinin uğradığı haksızlığın sonuçlarında manevi olarak acı yaşanır. Bu manevi zararı gösterir. Özel hukukta açılan manevi tazminat davası kişinin uğrattığı zarar sonucu açılırken, devlet eliyle kişinin zarara uğraması sonucu idari yargıda manevi tazminat talebi davası açılır.

Tam Yargı Davalarında Manevi Tazminat Davası

İdari yargılamada bir zarar var ise tam yargı kapsamında görülür. Bu şekliyle idari yargıda, manevi tazminat davası bölünerek açılabilir.

Tam Yargıda Talep Artırımı Nasıl Yapılır?

Dava dilekçesinde uğranılan ve talep edilen zarar nihai karara kadar, harç ödenerek artırılabilir. Bir kereliğine artırım yapılabilir. Tam yargıda talep miktarının artırılması için talep edilen tazminat türünün maddi ya da manevi olduğuna bakılmaz.

Tam Yargı Davalarında Manevi Tazminat Nedenleri

Özel Hukuk ya da Tam Yargı çerçevesinde talep edilen manevi tazminat davalarında bazı koşulların oluşması önemlidir. Öncelikle kişinin manevi olarak devlet ya da idare tarafından haklarının hiçe sayılması ve bu hususta idari yargıda manevi tazminat talebi olarak zarara uğratılması gerekmektedir.

Manevi tazminat davasında;

  • Beden ve ruh bütünlüğünün bozulması
  • Beden ve ruh bütünlüğü bozulan kişilerin yakınları
  • Manevi olarak acı çekmesi
  • Psikolojik olarak yaşanılan çöküntü

Bu manevi zararlar kimi zaman kişinin sosyal çevresini etkilediği gibi iş göremez hale getirerek daha büyük zararların yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle yaşanılan bu elim durumun çözümlenmesi adına idari yargıda dava açılır.

İdari Yargıda Manevi Tazminat Talebi

İdari Yargıda Manevi Tazminat Talebi

İdari Yargıda Manevi Tazminat Yasa Değişikliği

İdari Yargı davaları arasında bulunan manevi tazminatta eski dönemde bilirkişi hesaplaması ile dava dilekçesinde talep edilen tutar arasındaki fark talep edilemiyordu. Yeni yasa değişikliği ile nihai karar verilene kadar bir defa olmak kaydı ile artırılacak denmiştir. Bu yönüyle kişilerin bilirkişi nezdinde belirlenen zararın tamamını talep etme hakkı doğmuştur.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır ve Sonuçlanır?

Dava dilekçesinde vefat durumunda; destekten yoksun olma, beden bütünlüğüne yönelik zararlarda harca esas olarak hangi tür tazminat talep edildiyse belirtilmelidir. Manevi tazminatta bölünmezlik ilkesi vardır. Bu durumda kısmi talepler kabul edilmez. Deliller olarak gerekli tüm belgeler fava dilekçesine eklenmelidir. Bunun yanı sıra inceleme aşamasına geçilir. Tahkikat sonrası hesap bilirkişi tarafından rapor alınır. Raporun itiraz süresi olur ve itirazların incelenmesi ile birlikte ek rapor talep edilir. Harç davacı tarafından ödenir ve sonuç olarak bilirkişi raporda hangi tutarı öngördü ise o tutar davacıya ödenmek üzere hükmedilir.

Manevi Tazminat Açma Süresi

İdari fiillerden dolayı hakların ihlali söz konusu ise idari davaya başvurmadan önce, eylemlerin yazılı olarak bildirilmesi ya da öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde idareye başvurmalı haklar geri talep edilmelidir. Her halükarda ise süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşlem tebliğinden sonra, talep ile 60 günlük süre zarfında cevap verilmemesi sonucunda, süre içerisinde dava açma hakkına sahip olunur. Dava açma süreleri kimi zaman zaman aşımı ile karıştırılabiliyor. İstisnai durumlar dışında İdare ve Vergi Mahkemesi’nde dava açma süresi otuz gün olarak belirlenmiştir.

Başvuru yapılmaması sebebiyle reddedilen davada alacak hakkı zamanaşımına uğramamıştır. Bu durumda başvurunun süresinde yapılmasının önemi görülmektedir. Dava açma sürelerinde cevap bekleme süresi bazen dava açma süresi ile karıştırılır. İdare yanıt verirse, cevap alınma tarihinden itibaren altmış gün süresi içerisinde dava açılmalıdır. İdare tarafından yanıt verilmemesi halinde ise yanıt bekleme süresi olan altmış gün beklenir. Bu süre bittikten sonra bir altmış günlük süre daha işlemeye başlar.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.