Sosyal Güvenlik Hukukunun Kapsadığı Alanlar

Sosyal Güvenlik Hukukunun Kapsadığı Alanlar
29.12.2020
928

Sosyal güvenlik hukukunun kapsadığı alanlar, iş hukuku ile özleşmiştir. Bu sebeple sosyal güvenlik kavramını anlatırken iş hukukuna da değinmek gerekmektedir. Sosyal güvenlik hukuku, sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bir kavramdır. Sosyal güvenlik hukukuna ihtiyaç duyulması ise sanayi devriminden sonra toplumların ihtiyaçlarını düzenleme konusunda bir boşluğun oluşmasıdır. Söz konusu boşluğu doldurmak için sosyal güvenlik hukuku düzenlenmiştir. Bu konuda sosyal güvenlik hukuku, bireylerin refahını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalardır. Bireylerin gelirlerini arttırmak ve giderlerini azaltmak gibi temel unsurlarla refah seviyesini arttırmaya çalışan sosyal güvenlik hukuku, genel hukuk kurallarının dışında özel kuralları bulunan bir disiplindir.

Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihsel Gelişimi

Sosyal güvenlik hukukunun gelişme sürecine baktığımızda ilk sinyaller Tanzimat dönemine dayanmaktadır. Tanzimat dönemi Osmanlısında birtakım loncalar ile aile ve iş gibi alanlarda düzenlemeler yapılmış olsa da tam anlamıyla sosyal güvenlik hukukunun varlığından söz etmek mümkün değildir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunu kapsamında somut adımlar atılmıştır.

Tam anlamıyla sosyal güvenlik hukukunun ortaya çıkması ise 1945 yılından sonra çeşitli sigorta kollarının oluşmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Günümüzde ise Anayasanın 60. maddesi ile sosyal güvenlik hukuku tam anlamıyla netlik kazanmıştır. Bu konuda Anayasanın 60. maddesinde sosyal güvenlik hukukuna herkesin sahip olduğu ve devletin söz konusu güvenliği sağlamakla görevli olduğu 60. Madde ile güvence altına alınmıştır.

Sosyal güvenlik hukuku kapsamında atılan en somut adım ise 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile olmuştur, bu kanunda kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu kurularak, sosyal güvenlik hukuku somut bir kurum halini almıştır. Bu kapsamda T.C Emekli sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kurumlar tek bir çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmuşlardır.

Sosyal Güvenlik Hukukunun Kapsadığı Alanlar

Sosyal Güvenlik Hukukunun Kapsadığı Alanlar

Sosyal Güvenlik Hukukunun Kapsadığı Alanlar Nelerdir?

Sosyal güvenlik hukukunun kapsadığı alanlar, iş hukuku ile paralellik göstermektedir. Bu sebeple sosyal güvenlik hukukunun kapsadığı alanları incelerken, söz konusu alanları iş hukuku kapsamına girdiğini de söylemek mümkündür.

Sosyal güvenlik hukukunun kapsadığı alanlar ise şöyledir;

  • İş Sözleşmesinin Düzenlenmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması,
  • Kıdem Tazminatının Nasıl Alınacağı,
  • İhbar Tazminatının Nasıl Alınacağı,
  • Eşit Davranma ve Ayrımcılık Tazminatının Nasıl Alınacağı,
  • İş Güvencesinden Kaynaklanan İşçi Alacakları,
  • Maddi ve Manevi Tazminat
  • Meslek Hastalığı ve Ölümlü Kazalarda Gerekli Tazminatların Nasıl Alınacağı,

Yukarıda belirtilen alanlar, sosyal güvenlik hukuku ve iş hukukunun kapsam alanına girmektedir. Sosyal güvenlik hukuku için kısaca işçilerin ve diğer alanlarda bireylerin hakkını savunan bir hukuk disiplini olduğunu söylemek mümkündür.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Sosyal ve ekonomik yaşamın merkezinde, işçiler, işverenler ve işsizler vardır. İş ve Sosyal güvenlik hukuku da söz konusu alanlarda faaliyet göstererek bireylerin haklarını savunan hukuk disiplinleridir. Bu konuda iş hukuku işçi ve işveren arasındaki yasal ilişkileri belirleyerek bireylerin hakkını yasalar çerçevesinde korumaktadır. Sosyal güvenlik hukuku ise işçi ve işverenlerin çalışma sürecinde yaşadığı olumsuz tabloları en aza indirmeye hedeflemektedir. Bu sebeple iki hukuk disiplinin birbirinden ayrılamaz olduğunu söylemek mümkündür.

Sosyal Güvenli Hukuku Alanına Kimler Bakar?

Sosyal güvenlik hukuku alanında hizmet veren avukatlar mevcuttur, bu konuda iş hukuku hakkında deneyim sahibi olan avukatlar sosyal güvenlik hukukuna da bakmaktadır. Sosyal güvenlik hukukunun oldukça kapsamlı bir alan olması ise birçok konuda deneyim sahibi olmayı gerekli kılar, bu sebeple sosyal güvenlik hukuku alanında çalışmalar yürüten kişilerin alanında uzman olması önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.