Mirasçılar, Miras Bırakanın Borçlarından Sorumlu Mudur?

Mirasçılar, Miras Bırakanın Borçlarından Sorumlu Mudur?
26.11.2020
1.158

Ölüm birçok açıdan sonuç doğuran bir olaydır. Duygusal, siyasi ve hukuki açıdan çok farklı sonuçlara yol açan ölüm olayının özellikle de hukuki açıdan birçok yeniliğe neden olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hukuki açıdan neden olduğu karmaşıklıklardan birisi olan miras sorunu verilecek örneklerin başında gelebilir. İnsanlar sevdikleri bir insanın ölümünden dolayı her ne kadar olumsuz etkilense de söz konusu olan bu hukuki sorunların da çözümü gereklidir. Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenen miras konusu da bu konuda incelenen konulardandır. Bu nedenle de sık sık mirasçılar miras bırakanın borçlarından sorumlu mudur? Tarzında sorular ile muhatap olabilirsiniz.

Ölüm

Ölüm hukuki açıdan değerlendiğinde miras konusunun daha iyi anlaşılacağı rahatlıkla söylenebilir. Öncelikle ölüm olayı sadece gerçek kişilerin yaşayabileceği bir sondur. Dolayısıyla da çeşitli tüzel kişiliklerin ölüm ile son bulması gibi bir konu söz konusu değildir. Ancak bunların son bulması tüzel kişiliklerinin son bulması olarak isimlendirilebilir. Ölen gerçek insanın sahip olduğu haklar bu ölüm ile beraber son bulur.

Arkasında bırakmış olduğu mallar da ölen kişinin tasarrufları varsa bu doğrultuda kullanılır. Ki bu tasarruf daha çok ölen kişinin bıraktığı ve ölmeden önce hazırladığı bir vasiyetname olarak karşımıza çıkabilir. Bir vasiyetname ile bu malların taksimi söz konusu değilse söz konusu olan bu mallar kişinin birinci dereceden akrabaları olan çocuklarına kalır. Yoksa da kanuni sıralama sonucunda kalan kişiye kalır.

Mirasçılar Miras Bırakanın Borçlarından Sorumlu Mudur?

Mirasçılar Miras Bırakanın Borçlarından Sorumlu Mudur?

Mirasçı Olma

Ölen kişi arkasında bırakmış olduğu malvarlıkları tereke olarak adlandırılır. Bu terekenin kaldığı mirasçılar ise halef olarak adlandırılır. Eğer söz konusu miras sadece bir kişiye kalmış ise o kişi terekenin külli halefi durumunda olur. Ancak kanunun da düzenlediği şekilde birden fazla kişiye söz konusu bu malvarlığı kalırsa her biri cüzi halef olur. Pek tabi mirasçıların sahip oldukları bu malvarlıkları onlara tamamen karşılıksız gelecektir. Ancak bu hiçbir sorumluluğu olmayacak anlamına kesinlikle gelmez. İşte tam da bu nedenden dolayı mirasçılar miras bırakanın borçlarından sorumlu mudur? Şeklinde sorular ile karşılaşılır.

Haklar Ve Sorumluluklar

Sahip olduğunuz bir hak beraberinde size bir sorumluluk da yükler. Bu çok istisnai durumlar dışında öyledir. Dolayısıyla da mirasçıların sahip oldukları bu mirastan pay alma hakkı beraberinde çeşitli durumlarda belli başlı sorumlulukları doğurabilir. Bu sorumlulukların en başında geleni ve en sık karşılaşılanı borçtur. Borçlu olan kişinin ölümünden sonra bu borcun mirasçılar tarafından nasıl ödeneceği konusu veya mirasçıların bu konudaki sorumluluğu önemlidir.

Mirasçıların Sorumlulukları

Miras kalan mal üzerinde bütün mirasçıların hakkı vardır. Bununla beraber bırakılan borç konusunda da bir birlikte sorumluluk hali vardır. Buna hukuk dilinde müteselsil sorumluluk denir. Bu birlikte sorumluluk bütün mirasçıların söz konusu bu borçtan sorumlu oldukları anlamına gelir. Pek tabi bu sorumluluk dolayısıyla da mirasçıların hepsinden alacaklı söz konusu olan bu borcun tamamını isteyebilir. Yani alacaklı bütün mirasçılara tek tek başvurabilir.

Müteselsil Ve Şahsi Sorumluluk

Mirasçıların sorumluluğu müteselsil ve şahsi sorumluluk olarak iki kategoride incelenebilir. Müteselsil sorumluluk yukarıda da değinildiği üzere her bir mirasçının miras bırakanın sahip olduğu bütün borçtan alacaklıya karşı sorumlu olmasıdır. Bir de bunun yanında şahsi sorumluluk var ki bu sorumluluk mirasçılara daha fazla sorumluluk yükler.

Bu şahsi sorumlulukta borçtan dolayı mirasçı sadece aldığı pay üzerinden değil aynı zamanda kendi şahsi malvarlığı üzerinden de sorumludur. Yani alacaklı borcunun tamamını alamadığı zaman mirasçının şahsi malları üzerinden de bu hakkını rahatlıkla kullanabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.