Muris Muvazaasına Dayalı Tapu Tescil Davaları

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu Tescil Davaları
30.01.2021
892

Danış ya da danışıklık anlamına gelen muvazaa sözcüğü, hukuk alanında kendisine yer bulan bir tanımdır. Hukukta muris muvazaası olarak tanımlanan olay, miras bırakacak olan kişinin danışıklı işlemler yaparak mirasçının hakkını gasp etmesi anlamına gelir. Miras bırakacak olan kişinin geçmişte bağışlamak istediği malını tapu üzerinden satış ya da ölümle sonuçlanacak pay etme sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Muris muvazaasına dayalı tapu tescil davaları bu kapsamda görülür. Muris muvazaası sosyal ve dini nedenlere dayalı olarak birçok sebepten ortaya çıkabilir.

Muris Muvazaasının Yaptırımı

Taşınmaz bir malın satış sözleşmesi, tapu müdürlüklerinde resmi bir memur tarafından yapılmalıdır. Hukuka uygun olarak yapılacak devir işlemi, yine hukuki bir sebep ya da tescil talebi üzerinden gerçekleştirilir. Satış işlemi muvazaaya takılırsa hükümsüz sayılır. Gizli bir işlem olarak gerçekleştirilen muvazaa, şekle aykırılıktan ötürü geçersiz sayılır. Taşınmaz malların devrini amaçlayan tüm sözleşmeler, tapu müdürlüklerinde resmi bir devlet memuru tarafından gerçekleştirilir. Medeni Kanun’da yer alan 706/1. maddeye göre bu kural açıklanmıştır.

Muvazaalı Devir Halinde Açılacak Tapu İptal ve Tescil Davası

Miras bırakacak olan kişinin mirasçılarından mal kaçırması amacı ile başvurduğu muvazaa, miras bırakacak olan kişinin mirasçılarını men etmek amacı ile ölümünden önce malları satma gayesi olmadığını kabul eder. Miras bırakanın gerçekte bağışlamış olduğu taşınmaz mal, tapu müdürlüklerinde satış olarak görülür. Bu gibi durumlarda mirasçıların muris muvazaasına dayalı tapu tescil davaları kapsamında dava açabilmeleri mümkün olur. Saklı payı olsun ya da olmasın hakkı zedelenmiş olan mirasçının dava açabilme imkanı vardır.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu Tescil Davaları

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu Tescil Davaları

Muvazaanın İspatlanması

Muris konumunda olan mal sahibinin mirasçılarından mal kaçırma sureti ile gerçekte bağışlamış olduğu taşınmaza ilişkin idaresi, tapuda satış olarak gösterilmesi gibi durumlarda mirasçılar dava açabilir. İddiada bulunan mirasçı, iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Murisin mirasçılarından mal kaçırmak için bu işleme başvurduğu her bir durum mahkemede ispatlanmalıdır.

Yargıtay kararlarında bakıldığında;

 • Ülke ya da bölgenin gelenek ve görenekleri
 • Toplumsal eğilim
 • Davalının alım gücü
 • Olayların olağan akışı
 • Tapuda gösterilmiş olan satış bedeli ile sözleşme tarihindeki rayiç bedelinin uyuşup uyuşmadığı
 • Murisin ölmeden kısa bir süre öncesinde ölene kadar bakma sözleşmesi yapması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde murisin bakıma muhtaç olmaması gibi etmenler dikkate alınmaktadır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Tenkis

Tapu iptal ve tescil davalarında tenkis olarak geçen dava şekli, murisin temlikleri hakkındadır. Her iki dava türü birlikte görülebilir. Mirasçıların bu iki dava türünü ayrı ayrı açabilme hakları da vardır. Gerçekte bağışlanmış olan malın tapuda satış olarak gösterilmesi ve bunun ispatı doğrultusunda tapu iptal ve tescil davası ile birlikte yürütülür. Her iki tarafın gerçek iradesi sözleşmeye yansımıştır.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir?

Muris muvazaasına dayalı olan tapu tescil davalarını;

 • Atanmış olan mirasçılar
 • Yasal mirasçılar

Evlatlık olarak alınan kişiler ve bu kişilerin alt soyları açabilir. Davayı açacak olan mirasçı konumundaki kişi tek başına yeterli olurken, istek doğrultusunda bütün davacılar da davaya katılabilir. Muris muvazaasına dayalı tapu tescil davalarını açma hakkı bazı durumlarda kaybedilir.

Bu durumlar;

 • Miras hakkından sözleşme ile feragat etmiş olan kişi ya da kişiler
 • Mirası reddeden kişi ya da kişiler
 • Mirastan çıkarılmış olan kişi ya da kişiler olarak nitelendirilebilir. Muris muvazaasına dayalı olarak açılmış olan tapu tescil davası, ilgili taşınmazın yer aldığı yerleşim yerinin mahkemesi tarafından görülür. Bu davalarda görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Miras bırakacak olan kişi hayattayken bu dava açılamaz.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.