Mirastan Mal Kaçırma Davaları

Mirastan Mal Kaçırma Davaları
21.10.2020
1.874

Mirastan mal kaçırma davaları, Miras bırakan kişinin ölmeden önce bir kişiye daha fazla mal kalması veya mallarını yasal olan mirasçılara kalmaması adına hayattayken çeşitli yollarla mal kaçırma yoluna gitmesi durumudur.

Türk Medeni Kanunu mirastan mal kaçırılması durumunda varislere dava açma hakkı tanımıştır. Mirastan mal kaçırma davaları miras bırakan kişinin ölümünden sonra herhangi bir süre sınırı olmadan dava açılıp kaçırılmış olan malları talep edebilir. Dava açan mirasçı bu iddiasını ispat etmekle mükellef olacaktır. Yapılacak olan ispatı ise kanunlar herhangi bir şarta bağlamamıştır. İster tanık getirir, ister banka kaydını hakime sunar veya başka şekillerde mal kaçırmanın ispatı sağlanabilmektedir.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir?

Kanunlar, miras hakkı çiğnenmiş olan her varisin bu durumu dava edebileceğini ve mal kaçırmanın her çeşit delille ispatlanabileceğini belirtmiştir. Bu davayı yasal varisler, atanmış varisler veya evlatlık alınmış kişiler de açabiliyor. Fakat bu davayı reddi miras ile mirası reddetmiş, mirasta kendi payından feragat etmiş ve mirastan çıkarılmış kişiler açamaz.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nerede Açılır?

Mirastan mal kaçırma davasında görevli olan mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mirastan mal kaçırma davaları için asliye hukuk mahkemelerine başvurarak dilekçe verebiliyorsunuz.

Mirasta Mal Kaçırma Davasında Zamanaşımı Süresi

Mirastan mal kaçırma davası, ancak miras bırakan kişinin ölümünden sonra açılabilmektedir. Dava, zamanaşımı ya da herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan dava açılabilmektedir.

Mirastan Mal Kaçırmaa

Mirastan Mal Kaçırma Davaları

Dava Açılamayacak Durumlar

Yargıtay’ın mirastan mal kaçırma davaları olarak kabul etmediği bazı durumlar bulunuyor;

 • Mirastan mal kaçırmaya konu olan taşınmaz eğer miras bırakan kişi tarafından değil bir başka kişi tarafından satıldıysa, yani satış işleminin üçüncü kişiyle miras bırakan kişinin karşılıklı işlem yaptığı kişi arasında yapıldıysa, taşınmaza konu olan mirasın parası miras bırakan kişi tarafından ödense bile miras kaçırma davasını kabul etmemektedir.
 • Miras bırakan kişinin para bağışlamış olduğu kişinin bu parayla taşınmaz satın alması durumunda da miras kaçırma iddiasını kabul etmemektedir.
 • Devredilmiş olan taşınmaz tapuda resmi bağış yoluyla devredildiyse ve resmi bağış sözleşmesinin koşulları yerindeyse mirastan kaçırma davası açılamaz ancak koşulları varsa mirasta tenkis davası açılabilmektedir. (tenkis davası; miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşıp, varislerin miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakan kişinin yapmış olduğu bu tasarrufun kanuni sınırlar içerisinde çekilmesi için açılan bir dava.)
 • Miras bırakan kişinin borç senedi düzenlemesi durumlarında da yine mirastan kaçırma davası açılamamaktadır. Sadece koşulları oluştuysa tenkis davası açılabiliyor.
 • Miras bırakan kişinin, kendi varisinden mal kaçırmak için kadastro tespiti sırasında, taşınmazı bağışta bulunmak istediği kişinin üzerine kaydettirdiyse bu durumda da miras kaçırma davası açılmamaktadır. Bu davanın yerine tapu iptali ve tescili davasının açılması gerekmektedir.
 • Miras bırakan kişi ile taşınmaz üzerinde ortak olan varis, miras bırakan kişinin kendi payını sağken başka birine devretmesi üzerine açtığı şufa davası reddedilmişse, miras bırakan kişinin ölümünden sonra da aynı pay için mirastan mal kaçırma davası açamaz.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal davası; bir taşınmaz üzerinde hukuka aykırı olacak şekilde, tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme vasıtasıyla düzeltilmesi için açılmış dava türüdür.

 • Murisin mirastan mal kaçırması sebebiyle
 • Oluşan hukuki ehliyetsizlik sebebiyle
 • Hata, hile, korkutma gibi irade dışı başka birinin üzerine mal geçirme sebebiyle
 • Vasiyetnamenin geçersiz olması nedeniyle
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle
 • Yapılan hatalı kadastro tespiti sebebiyle
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılmış olması nedeniyle
 • İnanç sözleşmesine dayalı olması durumunda vb. gibi sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılmaktadır.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.