Miras

Anasayfa » Uzmanlık Alanlarımız » Miras (2. Sayfa )

Miras taksim sözleşmelerinden mirasa konu malların tespiti ve tesciline, vasiyetnamelerin okunmazı, iptali ve tenfizi davalarından muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) davalarına kadar miras hukukuna ilişkin tüm davalarınızda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz. Büromuz İzmir’de bulunmakla birlikte Türkiye’nin her yerinde miras davalarına bakmaktayız.

Ölen kişinin mal varlıklarının yasada belirlenen kişilere belirli pay oranları ile intikal edilip paylaşılmadır. Bu konuda Türk hukukunda miras payları miras alacak kişilerle nasıl paylaşılacağını süreci olarak işler. Miras bırakanın alacak ve borçları da olmak...
Taraflardan birinin ya da birkaçının diğer tarafı ya da tarafları yanıltma amaçlı yaptıkları işlemlere yönelik yapılan anlaşmalardır. Özellikle miras bırakan yani muris tarafından mirasçıların haberi olmadan, kendi tasarruflarını hak kaybına sebep olacak şekilde kullanması durumunda...
Miras Hukuku’nda kan bağına bağlı olarak mirasın paylaştırılması miras hukukunda zümre sistemi ile belirlenmiştir. Zümre sisteminde ise soy esas alınmaktadır. Miras bırakan kişiye göre zümre belirlenir. Bu sistemde en önde bulunan mirasçının olmasına göre diğer...
Ölüm birçok açıdan sonuç doğuran bir olaydır. Duygusal, siyasi ve hukuki açıdan çok farklı sonuçlara yol açan ölüm olayının özellikle de hukuki açıdan birçok yeniliğe neden olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hukuki açıdan neden olduğu karmaşıklıklardan birisi...
Miras bırakana ait olan tasarruf özgürlüğü dışında, saklı pay sahipleri ortaya çıkabilir. Pay sahipleri tarafından, miras hakkına yapılan tecavüzün ortadan kaldırılması, engellenmesi ve kanuni sınırlar çerçevesinde miras bırakana ait tasarrufun eski haline getirilmesi adına açılan...
Geçit hakkı Türk Medeni Kanunda 747.maddede ve devamında tanımlanmış olan bir hakkıdır. Kiracı geçit hakkı davası kapsamında; taşınmaz sahibi, yani malik olan kişinin, genel yola bağlantısı bulunmayan taşınmazından üzerinden genel yola çıkma amacıyla komşu taşınmaz...
Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.