İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Davaları

İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Davaları
22.11.2020
1.802

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; tüm işlemlerini hukuki olarak tamamlamış ve işyeri açılması ruhsat almak için engel bulunmayan yerlere verilen izindir. Bunun için özel yönetmelik gereği, gerekli kontroller yapılır ve uygun olmayan işyerlerinin ruhsatları verilmez, iptal edilebilir. Usulüne uygun ilgili idareden ruhsat almayan işyerleri, hiçbir şekilde çalışma yapamaz ancak ruhsat talebinin reddi davaları açabilir. Yönetmelikte hangi idarelerden alınacağı belirli olan ruhsatların, yetkili idare dışında alınmış olması geçerlilik kazandırmaz. Özel idareler ve yetkililer tarafından izinsiz çalıştırılan işyerleri kapatılır.

Ruhsat Başvurusu

Ruhsat başvurusu yapmak için bazı koşulların yerinde olması ve eksiksiz olarak evrakların tamamlanması gerekir. İşyerinin niteliğinin belirlenmesi ruhsat işlemleri için önemlidir.

Ruhsat almak için gerekli işlemler;

  • İşyeri faaliyet sınıfının belirlenmesi
  • Gerekli belgelerin tamamlanması
  • Başvurunun yapılması
  • İşyerinin faaliyette olduğunun kontrol edilmesi
  • Ruhsatın kesinleşmesi

Bu gerekli süreçlerden eksiksiz geçilmesi halinde ruhsat işlemleri tamamlanır.

İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Davaları

İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Davaları

İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Dava Kararları

Ruhsat almak istenen işyeri açılması sahipleri tarafından gerekli işlemler ve başvuru yapıldıktan sonra idare tarafından ruhsat talebinin reddedilmesi sonucu ruhsat talebinin reddi davaları açılır. İdari yetkililer tarafından kabul edilmeyen ve reddedilen ruhsat başvurularının keyfi olarak verilmesi halinde dava açılarak hak aranır. Bu durumda davada bazı etkenler ileri sürülebilir. İdarenin keyfi yetkisi, inceleme yapılmaması, yeterli araştırma yapılmadan kararın verilmesi, mevzuata ilişkin olmaması, somut bir delil olmaması gibi durumlar dava dilekçesinde ileri sürülebilir.

İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Davası Hangi Dava Türüdür?

Bu işlem öncelikle idarece reddine ilişkin olduğu için İdari Yargı nezdinde görülür. İptal davalarında; yapılan idari işlemlerin sebep, yetki, amaç, konu ya da şekil yönünden hangisine aykırı olduğu belirlenir. Bu durumda menfaati zarar gören kişi tarafından dava açılır.

Ruhsat Talebinin Reddi Davasında Dava Nasıl Açılır?

Gerçek kişiler tarafından; faaliyet gösterecekleri işyeri ile ilgili yetkililer tarafından ruhsat talebinin reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığını göstermesi halinde dava açılır. Dava reddedilmeye dair yapılan işlemin tebliği ile 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne açılır.

İdari Uyuşmazlıklarda Dava Açma Süresi

İdari olarak bazı uyuşmazlıklar arasında işyeri açma ve ruhsat talebinin reddi davasına yönelik davaların açılış süresi belirlenmiştir. İdarenin ilgili birime yazılı cevap tarihi ya da tebliğ tarihinden sonra süre işler. Dava açılması adına gelen cevap sonrası, ilgililer bazı durumları ileri sürebilirler. Bu durumlar arasında bu kararın yerinde olmadığını gösterir tüm bilgi ve belgeler.

Ruhsat alımı süreçlerinde alınan tüm belge ve evraklar eklenmelidir. Hukuka aykırı olan işlemlerin oluşması durumunda ilgililer tarafından bu konu detaylı olarak açıklanmalı ve delillerle desteklenmelidir. Eksiksiz evrak ve tüm şartların yerine getirilmesi halinde yetkililerin keyfi davranışları var ise bu durumun belirtilmesi gerekir. Sonuç olarak işyeri açma ve ruhsat talebine ilişkin yetkililerin verdiği ret kararının iptalini isteyebilecekler.

İptal Davasının Sonuçları

Bazı idari birimlerde görevlendirilen yetkililer nedeniyle işlemler mevzuata uygun yapılmayabilir. Kişi haklarının her zaman korunduğu adalet sisteminde, İdare Hukuku tarafından, idari işlemlerde karşılaşılan uyuşmazlıkların çözüme ulaşması hedeflenir. İptal davasında haklılığı tespit edilen işyeri sahibine verilen ret kararı iptal edilir.

Mahkeme nezdinde alınan kararlar geçmişe yürüyecek niteliktedir. Bu nedenle önceden verilen ret kararı verilmemiş, işlemler hiç yapılmamış gibi nitelendirilecek. Mahkeme tarafından verilen karar sonucu işyeri sahibi ruhsat alabilecek ve faaliyetine devam edebilecektir. İdari Hukuk’ta yer alan mevzuata uygun olarak davranmak işleyişin keyfi değil kanunlara uygun düzenlenmesini sağlar.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.