İhbar Süresi Nedir?

İhbar Süresi Nedir?
23.12.2020
1.930

4857 Sayılı İş Kanuna göre ihbar süresi nedir? Hangi şartları sağlayanlar ihbar süresine göre belirli hakları kazanmaktadır. Bir işyerinde iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin iş haklarının fesih edilmesinde uygulanan yasal süreçlere ihbar süresi denilmektedir. İhbar süresi konusunda hem sözleşme yaparak çalışan işçi hem de işveren tarafı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

İşveren sözleşmeyle çalıştırmış olduğu işçiyi işten çıkartabilmek için işçinin çalışmış olduğu süreye göre belirlenen gün kadar ücretini ödeyerek işçiye yeni bir iş bulabilmesi için süre vermek zorundadır. Aynı şekilde bir işçi sözleşmeyle çalışmış olduğu işyerinden ayrılmak istemesi durumunda işverene bu durumu bildirerek işverene ihbar süresi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

İhbar Süresi Nasıl Belirlenir?

İhbar süresinin belirlenmesinde temel unsur çalışma süresidir. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışılan hizmet yılına göre ihbar süreleri şöyle belirlenmiştir;

  • 6 aydan kısa süreyle çalışanlar; 2 hafta
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışanlar; 4 hafta
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar; 6 hafta
  • 3 yıldan fazla çalışanlar; 8 hafta

Olacak şekilde işveren işten çıkartmak istediği işçiye veya işçi işverene yazılı olarak iş sözleşmesinin sona ereceğini bildirmek zorundadır. Kanunlarda iş sözleşmesinin her iki tarafının da (İşveren ve İşçi) ihbar süresine uyması zorunlu kılınmış olmasına rağmen uygulamada genel olarak işverenin bu sürelere uyması hali yaygın olarak görülmektedir.

İhbar Süresi Nedir?

İhbar Süresi Nedir?

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

İhbar süresinin başlamasında temel olarak yazılı bildirim dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla iş sözleşmesine son verilmek istenilen işçiye yazılı bildirim tebliği edildikten sonra ihbar süresi başlamış sayılmaktadır. Bir iş sözleşmesiyle çalışan işçinin işverene karşı ihbar tazminatı sorumluluğundan kurtulması için de çalıştığı yıla göre belirlenen ihbar süresi içerisinde işten ayrılma talebini yazılı olarak işverene bildirmesi halinde ihbar süresi başlamaktadır. Tarafların ihbar sürelerine uygun olarak bildirim yapmaması durumunda her iki tarafın da ihbar tazminatı talep etme hakkı ortaya çıkmaktadır.

İşveren Açısından İhbar Süresi

İşveren tarafından ihbar süresi nedir? Nasıl uygulanır ve yaptırımları nelerdir? İşveren bir iş sözleşmesiyle çalıştırmış olduğu işçiye karşı kanunla belirlenmiş sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. İşverenin işçiye karşı sorumlulukları arısında ücret ödeme, dinlenme süresi tanıma, haftalık ve yıllık ücretli izin vermek, fazla çalışma karşılıklarını ödeme ve işten çıkartılması durumunda işçinin yeni bir iş bulabilmesi için süre vermek zorundadır. İşçinin yeni bir iş bulabilmesi için tanımış olduğu bu süreye ihbar süresi denilmektedir. İşveren bir işçinin iş sözleşmesini feshetmek istemesi durumunda bunu işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşveren ihbar sürelerine uygun olarak işçiye bildirim yapmaz ise bu sürelere göre belirlenen ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür.

İşçi Açısından İhbar Süresi

İşveren kadar bir sözleşmeyle çalışan işçinin de ihbar sürelerine uygun olarak işten ayrılma veya iş özleşmesini sona erdirme sorumluluğu bulunmaktadır. İşçinin çalışmış olduğu yıla göre belirlenen sürelerden önce yazılı bildirim yapmaması durumunda işverene tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İhbar Süresi Hakkında Genel Hükümler

İhbar süreleri ve tarafların uyması gereken hususlar kanunla belirlenmiştir.

İhbar süreleri hakkında tarafların uyması gereken genel hükümler şöyledir;

  • İhbar sürelerini yıla göre uygulamak,
  • İhbarı yazılı olarak bildirmek,
  • İhbar süresini kesintisiz uygulamak,
  • İhbar süresine uyulmaması durumunda tazminat ödemek,

4857 sayılı iş kanununa göre işveren ve işçi ihbar sürelerine uymadıkları takdirde tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı işçinin almış olduğu maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İhbar sürelerinin ortadan kalması ancak haklı nedenlerle derhal fesih durumunda olmaktadır.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.