Davalarda Yetki İtirazı

Davalarda Yetki İtirazı
26.10.2020
1.008

Davalarda yetki itirazı yapma icra müdürlüklerine yapılmaktadır, bu hususta yetki itirazı ile birlikte söz konusu borca da itirazda bulunmak mümkündür. Yetki itirazı yapılırken ise bazı hususlara dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken ilk husus ise yetkili olan mahkeme dilekçede belirtilmelidir, mahkemenin belirtilmediği durumlarda dava açılamamaktadır. Yetki itirazında bulunulmadı takdirde davanın açıldığı yer baz alınarak yetkili mahkeme davanın açıldığı yerdeki mahkeme olarak tayin edilmektedir.

Asliye Hukuk Mahkemesi Yetki İtirazı Dilekçede Olması Gerekenler

Davalarda yetki itirazı yapma davalarının açılabilmesi için dilekçede bulunması gereken bölümler şöyledir;

  • Davalının Ad ve Soyadı
  • Davalının T.C Kimlik Numarası
  • Vekilin İkametgâh Adresi
  • Davacının Ad ve Soyadı
  • Davacının T.C Kimlik Numarası
  • Talep Konusu ve Açıklaması

Yukarıda belirtilen bölümler yetki itirazı yapılabilmesi için dilekçede olması gereken bölümlerdir, eksik ya da hatalı dilekçeler ile yetki itirazı yapabilmek mümkün değildir.

İlamsız Takipte Yetki İtirazı

Davalarda yetki itirazı yapma hususlarından yaygın olarak görülen ilamsız takipte yetki itirazı, icra takiplerinde yapılan yetki itirazıdır. Bu hususta itiraz icra müdürlüklerine yapılmalıdır ve borçlu kişi icra takibi başlatıldıktan sonra en geç 7 gün içerisinde yetki itirazında bulunmalıdır. Yetki itirazında bulunulduktan sonra ise iki yol söz konusudur. İlk yol alacaklının yetki itirazını kabul etmesi dosyanın yetkili icra müdürlüğüne iştirak etmesidir. İkinci yol ise alacaklı yetki itirazını kabul etmeyerek İcra Hukuk Mahkemesine başvuru yapabilir ve borçlu kişinin yaptığı yetki itirazının kaldırılmasını talep eder.

Davalarda Yetki İtirazı

Davalarda Yetki İtirazı

Kambiyo Takiplerinde Yetki İtirazı

Kambiyo, senetler üzerinden yapılan icra yoludur, bu hususta alacaklının kambiyo yoluna başvurabilmesi için elinde geçerli bir senet olması gerekmektedir. Kambiyo takiplerinde yetki itirazı ise İflas Kanunun 168 taksim 5 maddesi gereğince borca itiraz olarak addedilmektedir. Bu hususta icra takibi başlatıldıktan sonra 5 gün içerisinde borçlu kişinin yetki itirazında bulunma hakkı vardır ve itirazlar icra mahkemesince yapılmaktadır.

Yetki İtirazı Davalarında Bilinmesi Gereken Kavramlar Nelerdir?

Mahkemenin nerede gerçekleşeceğini belirleyen kavrama yetki denilmektedir, bu hususta söz konusu kavram ile ilgi açıklamalar şöyledir;

  • Genel Yetki Kuralı: Davanın açıldığı tarihte bulunan mahkemeye genel yetkili mahkeme denilmektedir.
  • İş Davalarında Yetki Kavramı: Davanın açıldığı mahkeme yetkili mahkeme olarak kabul görmektedir, bu hususta birden çok mahkemenin bulunduğu durumlarda davalı kişinin bulunduğu yer yetkili mahkeme olarak kabul edilmektedir.
  • İş Kazalarında Yetki Kavramı: İş kazasının gerçekleştiği yer ve zarara uğrayan işçinin veya işçilerin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkili mahkeme olarak kabul görmektedir.

Yukarıda belirtilen kavramlar yetki itirazı davalarında sıklıkla kullanılmaktadır, bu sebeple söz konusu kavramların bilinmesi oldukça önemlidir.

Yetki İtirazı Davalarında Yargı Yeri Nasıl Belirlenir?

Yetki itirazı davalarında yargı yerinin belirlenmesi etkileyen birtakım faktörler söz konusudur, bu hususta ilk olarak davaya bakmakla yetkili olan mahkemenin davayı takip etme aşamalarında herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmama durumuna bakılmaktadır. Bir diğer husus ise yargı çevresinin sınırları belirlenirken iki mahkeme arasından herhangi birinin şüphe duyup duymadığına bakılmaktadır. Son olarak iki mahkemece görevsizlik kararının verilmesi ve söz konusu kararın her koşulda uygulanabilir olması durumlarına bakılmaktadır.

Yetki İtirazı Davalarında İlk İtirazlar Nelerdir?

Yetki itirazı davalarında ilk itirazlar üç bölümde ele alınmaktadır, söz konusu bölümler kesin yetki kuralının bulunmadığı haller, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği haller ve iş bölümü itirazı olarak sınıflandırılmıştır. Tüm bu bilgilerin bilinmesi yetki itirazında bulunan veya bulunmayı düşünen kişiler tarafından mutlaka bilinmelidir. Mahkeme sürecinde söz konusu bilgiler kişinin karşısına sıklıkla çıkacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.