Yağma Suçu – Sanık Aleyhine Bozma / Yargıtay Kararı

Yağma Suçu – Sanık Aleyhine Bozma / Yargıtay Kararı
04.01.2021
1.414

Aralarında husumet bulunmayan mağdurun olay anında sıcağı sıcağı verdiği ifade ve teşhise itibar edilmesi gerektiğine işaret eden Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2017/1734 E. 2020/2799 K. sayılı ve 16.09.2020 tarihli yağma suçuna ilişkin oldukça güncel kararı aşağıdaki gibidir.

MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Yağma

HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I- Sanık … hakkında mağdurlar … ve …’a karşı yağma suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık … ve savunmanın temyiz itirazlarının incelenmesinde:

15.04.2020 gün ve 13100 sayılı ResmîiGazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin, infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görülmekle yapılan incelemede:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … ve savunmanın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,

II- Sanıklar … ve … hakkında mağdurlar … ve …’a karşı yağma suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Oluş ve dosya kapsamına göre; olay günü saat 21.00 sıralarında mağdurlar … ve …’in Kültürpark’ta bekledikleri esnada yanlarına gelen 3 şahsın bıçak tehdidi ile cep telefonlarını alıp kaçtıklarını belirtmeleri ile başlatılan soruşturmada sanıklar …, … ve …’in yakalanmasının ardından çoklu teşhis işleminde mağdur … tarafından sanık …’in teşhis edildiği, mağdur …’in, mahkemede yaptığı teşhisin doğru olduğunu ısrarla beyan ettiği, sanık … ile mağdur arasında geçmişe dayalı bir husumetin dosyaya yansımadığı,

Sanık …’nın mağdurlar tarafından teşhis edilmemesine karşın, sanıklar … ve …’in olay günü ve saati itibariyle olay yerinde bulunduklarını söyledikleri, bu haliyle tevil yollu ikrarda bulundukları, mahkeme tarafından tutanaklara yansıyan gözlem, sanıkların teşhise elverişli fotoğrafları ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; mağdurlar … ve …’in olayın sıcağı sıcağına alınan beyanlarında verdikleri eşkal bilgileri ile dosya arasında bulunan sanıklar … ve …’e ait fotoğraflar arasındaki uyum dikkate alındığında, sanıklar … ve …’in mahkumiyetleri yerine kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatlarına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 16/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Özellikle mağdur vekili olarak hizmet veren ceza avukatı meslektaşlarımızın dosyalarında kullanabilirler. İyi çalışmalar.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.