Fetö / Tanık anlatımıyla mahkumiyet / BAM BOZMA kararı

Fetö / Tanık anlatımıyla mahkumiyet /  BAM BOZMA kararı
17.01.2021
6.391

ÖZET: Sanık hakkındaki veri inceleme raporunun elde edilişine ilişkin mahkeme kararları ve “….” isimli gizli tanığın beyanlarının temin edilerek CMK’nın 217. maddesi uyarınca duruşmada okunmasından ve söz konusu veri inceleme raporunda “zümre başkanı ….” ve “öğretmeni ….” şeklinde bilgilere yer verilmiş olduğunun anlaşılması karşısında, ismi geçen ….’nın kim olduğunun tespit edilip edilemediği ve hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı araştırılarak varsa ilgili belgelerin onaylı örneklerinin temin edilmesi, sanık hakkında beyanda bulunup bulunmadığı tespit edilerek, gerekli görülürse dosyaların birleştirilmesi veya tanık sıfatıyla dinlenmesi ile sanığın FETÖ üyesi olduğuna ilişkin başka deliller bulunup bulunmadığının araştırılmasından sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi, hükmün bozma sebebidir.
(5271 S. K. m. 217, 231, 280) (5237 S. K. m. 222)

İlk Derece Mahkemesince verilen hükme karşı istinaf başvurusunda bulunulmakla, dosya incelendi;

1- Sanık hakkındaki veri inceleme raporunun elde edilişine ilişkin mahkeme kararları ve “….” isimli gizli tanığın beyanlarının temin edilerek CMK’nın 217. maddesi uyarınca duruşmada okunmasından ve söz konusu veri inceleme raporunda “zümre başkanı ….” ve “öğretmeni ….” şeklinde bilgilere yer verilmiş olduğunun anlaşılması karşısında, ismi geçen ….’nın kim olduğunun tespit edilip edilemediği ve hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı araştırılarak varsa ilgili belgelerin onaylı örneklerinin temin edilmesi, sanık hakkında beyanda bulunup bulunmadığı tespit edilerek, gerekli görülürse dosyaların birleştirilmesi veya tanık sıfatıyla dinlenmesi ile sanığın FETÖ üyesi olduğuna ilişkin başka deliller bulunup bulunmadığının araştırılmasından sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre ise,

2- Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin tüm şartlar oluştuğu halde, CMK’nın 231. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

3- Sanığın ve sanık avukatının aşamalarda verdiği bilgilerin niteliği ve miktarına göre cezasında TCK’nın 221/4-2. cümlesi uyarınca alt sınırdan indirim yapılması gerektiği düşünülmeyip, yazılı şekilde uygulama yapılması suretiyle eksik ceza tayini,

Kanuna aykırı, sanık avukatının istinaf itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden CMK’nın 280/1-f maddesi uyarınca hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Sanık aleyhine istinaf istemi bulunmadığından CMK’nın 283. maddesi uyarınca ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkının korunmasına

5271 sayılı CMK’nın 286/1. maddesi uyarınca kesin olmak üzere, 02.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.