İstinaftan Feragat Nedir?

İstinaftan Feragat Nedir?
16.11.2020
12.777

İlk derece olarak bilinen mahkemeden çıkan kararların üst merci tarafından incelenmesi İstinaf Mahkemesi ile olur. Türk Hukuku’nda yargılama süreçleri belirli düzenle işler. Verilen kararlar ise itiraz edilebilir, süresinde üst kanun yollarına başvurulacak niteliktedir. İstinaf Mahkemesi’nde amaç, verilen kararların hukuka uygunluğunu kontrol etmek adına yapılır. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen istinaftan feragat kararların incelenmesi sonucu ise yetkili üst merci Yargıtay’dır. Yapılan işlem temyiz işlemidir.

İstinaftan Nasıl Feragat Edilir?

Bireyler mahkemelerden çıkan kararların neticesinde bir üst mahkemeye başvurabilirler. Bu durumda belirli sürelerde verilen karara İstinaf Mahkemesi’nde başvurabilirler. Bu kullanılması zorunlu bir hak değildir. Kişinin istinafa başvurma hakkından feragat ettiğini bildirmesi önemlidir. Bu yazılı beyan ile yapılmalıdır.

İstinaftan Feragat İçin Gerekli Koşullar Nedir?

İstinaftan feragat için ilâm tebliğ edilmelidir. Gerekçeli kararın taraflara tebliği sonrasında istinafa başvuru hakkından feragat edilebilir. İstinafa başvurma kararın tebliğ edilmesinden sonra oluşan haktır. Dolayısıyla bir haktan yararlanmak için öncelikle o hakkın oluşmuş olması gerekir. Karar adrese tebliğ edilebilir ya da mahkeme kaleminden tebliğ alınabilir.

İstinaf Başvurusu Sonrası İstinaftan Feragat

Mahkeme kararlarından sonra yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilir. İlk derece mahkemesi tarafından istinaf başvuru dosyaları İstinaf Mahkemesi’ne gönderilir. Bu durumda feragat dilekçesi dosyaya eklenir ve İstinaf Mahkemesi’ne gönderilmez. Dosya bazen Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmiş ancak karar için bekliyor olabilir. Karar aşamasına kadar verilen istinaftan feragat sonrası İstinaf Mahkemesi feragat sebebiyle ret kararı verir.

İstinaftan Feragat Nedir?

İstinaftan Feragat Nedir?

İstinaftan Feragat Nasıl Olmalı?

İstinaftan feragat etmek belirli usullerde olmalıdır. Bu feragat işleminin tamamlanması adına belirli içerikler belirtilmelidir.

Bunlar;

  • Kayıtsız, şartsız olmalı
  • Vazgeçme iradesine dayalı olmalıdır
  • Feragat nedeni açık olmalıdır
  • İrade sakatlığı olmamalıdır

İstinaf yoluna başvurmak için gerekçeli kararın taraflara tebliği önemlidir. Feragatte kayıt ya da koşul olmamalıdır. İlk derece mahkemesi kararını geçerli kılan kayıtsız ve şartsız olmayan feragatler geçerli olmaz. Feragat etmek için taraflardan izin alınmasına gerek yoktur.

İstinaftan Feragat Dilekçesi Vazgeçme İradesi

İstinaf yoluna başvuran kişinin açıkça kendi rızasıyla feragat ettiğini belirtmelidir. İlk derece mahkemesi kararları bazen taraflar bakımından onaylanması istenen kararlar arasındadır. Bu durumda ise yine feragat anlamında bir beyan olur.

Feragat Hususunda İrade Sakatlığı

Feragatin geçerli olmasında aranan iradenin açık olması kuralı, irade sakatlığının olup olmadığının kontrolü amaçlıdır. Bazen farklı nedenlerle feragat edilebiliyor. Bunlar arasında tarafların korkutması, tehdit etmesi, hile yapması ya da hatası sonucu feragat talep edilebiliyor. İrade sakatlığını açıkça gösteren durumlarda feragat istemi kabul edilemez.

Feragat İçin Taraflardan Onay Alınır Mı?

Feragat, kabul gibi işlemler tarafların istemine, iznine ya da onayına tabii değildir. Kısmen feragat, kısmen kabul gibi durumlarda, dilekçede yer alan kısmi kabul ya da feragat istemleri belirtilir. İstinaftan feragatte ise İstinaf Mahkeme kararları geçerlidir. Öncelikle ikinci dereceden gelecek olan kararlar belirlenmelidir. Tebliğin esas olması sonucuna bakıldığında, tarafların mahkeme kalemine giderek tebligatı alması ile belirtilen süre zarfında istinaftan feragat söz konusu olur.

Anlaşmalı Boşanmada İstinaftan Feragat

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen taraflar bakımından yapılan istinaftan feragat işleminde, boşanma davasında yer alan itiraz süresi beklenmez, boşanma kararı kesinleşir. Anlaşmalı boşanma için yapılan feragat üzerine, Aile Mahkemesi tarafından verilen karar kesinleşir.

İstinaftan Feragat Dilekçesi

İstinaftan feragat dilekçesinde olması gereken bilgiler İstinaf Mahkemesi’ne yönelik olması, dosya numarası, istinaftan feragat etmek isteyen taraf ismi soy ismi, konu, açıklama, sonuç ve istem muhakkak bulunması gereken dilekçe unsurlarıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.