Haciz Avukatı Ne Yapar?

Haciz Avukatı Ne Yapar?
11.12.2020
1.903

Haciz işleminin gerçekleşmesi için icra takibi olarak adlandırılan sürecin kesinleşmesi gerekir. Sürecin kesinleşmesinin ardından borcu olan kişinin hem taşınır hem de taşınmaz mallarına alacaklı kişinin belirttiği istek üzerine el konulur. Peki, haciz avukatı ne yapar? Haciz avukatı, borçlu kişi borcunu ödemezse alacaklının isteği üzerine borçlu kişinin taşınmaz ve taşınır mal varlıklarını tespit ederek borcun alacaklıya tahsilini sağlamaya çalışır.

Yani haciz; borcu olan kişinin borcu kadar gayrimenkul ve üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına ve mallarına el konulması, kısıtlama gelmesidir. Haciz işlemi alacaklı kişinin lehine yapılır ancak bu işlem yapılırken hem alacaklı kişinin hem de borçlu kişinin hakları göz önünde bulundurulur. Haciz işlemini ya alacaklının kendisi ya da vekili talep eder. İcra müdürlüklerine yapılan başvuru borçlu kişiye ödeme emri olarak gönderilir. Bu emirde yapılması gerekenler bulunmaktadır.

Ödeme Emrinde Yapılması Gerekenler

Ödeme emrinde yapılması gerekenler;

 • İlgili kuruma ödemenin yapılması
 • Belirtilen sürede itiraz edilmesi
 • Kişinin mal beyanında bulunması ile ilgilidir.

Borçlu kişinin ödeme emrinde yazılı olan yükümlülüklere uymaması söz konusu olduğunda takip kesinleşmiş olur.

Haciz İşlemi

Takibin kesinleşmesinin ardından haciz talebinde bulunulur ve bunun sonucunda haciz işlemi başlar. İcra müdürlüğü yapılan talebi değerlendirir. Talep yerinde görülürse, borçlunun adına kayıtlı olan menkullerine, şirketine, maaşına, ev ve iş adreslerine ve üçüncü kişilerdeki haklarına hacze gidilebilir.

Gerekliyse ve talep varsa işlemlerin hepsi de yapılabilir. İşlemler yapıldığında gereken masrafların hepsi alacaklı tarafından veya alacaklının vekili tarafından peşin olarak karşılanmalıdır. Bu masraflar dosyaya işlenir ve en son borçlu olan kişiden tahsil edilir.

Görevli icra memuruyla beraber haciz işlemine alacaklının vekili veya bizzat kendisi de katılır. Borçlunun adresine gidilir ve durum belirtilir. Daha sonra da haciz işlemine başlanır. Borçlunun bulunamaması haciz için engel teşkil etmez.

Haciz Avukatı Ne Yapar?

Haciz Avukatı Ne Yapar?

Haciz Avukatı Kimdir?

Daha önce de bahsedildiği gibi haciz avukatı, borçlu kişi borcunu ödemezse alacaklının isteği üzerine borçlu kişinin taşınmaz ve taşınır mal varlıklarını tespit ederek borcun alacaklıya tahsilini sağlamaya çalışmakla yükümlü avukattır.

Haciz Avukatının Sorumlulukları Nelerdir?

Haciz avukatları, haciz işlemleriyle ilgili dava avukatlığı hizmeti ve danışmanlık hizmeti verirler. Bunların dışında haciz avukatı ne yapar?

 • Borçlu kişiyle alacağı tahsil etmek için anlaşma sağlamaya çalışır.
 • Alacak tahsil edilemezse ve borçlu ile anlaşma sağlanamazsa haciz takibi başlatır. Haciz takibini haciz müdürlüğü aracılığıyla başlatır.
 • Müvekkilinin hakkını dava sonuna kadar savunur.
 • Borçlu kişinin varlıklarına haciz işlemi getirilmesi, satı işlemlerinin yapılması ve alacağın tahsili için çalışır.
 • İpotek gibi mal varlıklarının paraya çevrilmesinin ve bu yolla alacak takibinin yapılmasını sağlar.
 • Karşılıklı çek davaları açar. Bu çek davalarının takibini yapar.
 • Kötü niyetle açılmış haciz davalarına itiraz eder ve itiraz sürecini takip eder.
 • Borca itiraz eder ve itiraz sürecini takip eder.
 • Haciz işleminin başlama anından tahsil zamanına kadarki bütün haciz sürecinde müvekkili ile iletişim halinde kalır.

Nasıl İcra Avukatı Olunur?

Hukuk müşavirliği için, üniversitelerin Hukuk fakültelerinin lisans derecesi ile tamamlanması gerekir. Hukuk eğitimi dört yıllık bir eğitimdir.

İcra Avukatının Nitelikleri

 • Sorunlar karşısında soğukkanlı bir şekilde çözüm üretme yeteneğine sahip olmak
 • Birden fazla işi aynı anda yerine getirebilme ve yönetebilme yeteneğine sahip olmak
 • Meslek etiğine uygun davranışlarda bulunmak
 • Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanabilmek
 • Hukuki süreçlere hakim olmak, dava dosyalarının incelenmesi, görüşmelere katılım
 • Olumlu olmak ve motivasyonunu yüksek tutmak
 • Düzenli bir çalışma şekline sahip olmak
 • Detaycı bir çalışma şekline sahip olmak
 • İkna yeteneğinin yüksek olması
ETİKETLER: ,
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.