Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil Davası Nedir?
09.11.2020
1.009

Malların veya taşınmazların sahiplerinden izin alınmaksızın kötü niyetli olarak kullanılması durumunda mal ya da taşınmazın sahiplerinin karşı tarafa açtığı davaya ecrimisil davası denir. Bu davaya haksız işgal tazminatı da denilir. Bu dava ile taşınmaz sahibinin haklarının geriye dönük olarak işgal sahibinden alınması sağlanır. Dava kişilere ait mal ya da taşınmazlar için açılabileceği gibi hazineye ait taşınmazların haksız kullanımı içinde açılabilir.

Ecrimisil Davasını Açmayı Gerektiren Durumlar

Mal sahiplerinin ecrimisil davasını açabilmeleri için gerekli şartların oluşmuş olması gerekir. Aksi takdirde davanın açılması ve gerekli tazminatın alınması mümkün olmaz.

Ecrimisil davasını açmayı gerektiren durumlar şunlardır;

  • Taşınmazdan izinsiz yararlanmak ve izinsiz kullanmak (Örneğin apartman depolarının kat sahiplerinden habersiz şekilde kullanılması)
  • İzinsiz inşaatın yapılması (Hazineye veya kişilerin arsalarına izin alınmaksızın ev vs gibi inşaat yapılması)
  • Taşınmazın terk edilmemesi (Örneğin kira sözleşmesi biten kişinin evden çıkmamak için ısrar etmesi)
  • Başkasına tahsis edilen bir binanın izin alınmaksızın kullanılması
  • Taşınmazın satışı sonrası terk etmeme (Örneğin kişilere ait olan evin başkasına satılması durumunda evden çıkmayı kabul etmemeleri)
  • Pay paylaşımına aykırı kullanım (Bina ya da dükkan gibi birden fazla kişiye ait taşınmazlarda diğer pay sahiplerinin hakkının gasp edilmesi gibi)

Bu durumlarda davanın açılması mümkündür. Ancak davanın açılabilmesi için kötü niyetin olması ve işgalin kötü niyetli (sahibinden izin almaksızın) yapılmış olması gerekir.

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil Davası Nedir?

Dava Nasıl Açılır?

Haksız işgalle karşılaşılması durumunda ecrimisil davası açmak isteyenlerin ilk olarak işgalci kişiye hakkını talep eden bir ihtarname göndermesi gerekir. Ancak ihtarname göndermeden direkt dava açılabilecek durumlarda vardır. Bu durumlar işgal edilen taşınmazın kamuya ait olması, gelir getiren işletmenin işgal edilmiş olması, başkasına kiraya verilmiş bir yer olması ve birden fazla pay sahibine ait olan malda bir kişinin hak iddia etmesidir. Bu durumlarda ihtarsız dava açılır ve tazminat talep edilir.

İhtarnamenin gönderilmesi ya da gönderilmesine gerek duyulmaması durumlarında dava Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Ancak davanın açıldığı yerin taşınmazın ya da malın bulunduğu yer olması şartı vardır. Böylelikle geriye dönük olarak işgal tazminatı talep edilebilir. Ayrıca işgalci olan kişilerin tazminat ödeme yanı sıra taşınmazı terk etmeleri isteniyorsa mahkemenin müdahalenin men’i davasıyla birlikte açılması gerekir.

Ecrimisil Davasında Zaman Aşımı ve Bedel Belirleme

Ecrimisil davasının açılmasının ardından tazminat bedelinin belirlenmesi aşamasına geçilir. Bedel belirleme bilirkişiler aracılığıyla geriye dönük olarak yapılır. İşgal edilen malın kira bedeli tazminatın belirlenmesi için kullanılır. Tazminat için bedelin belirlenmesi ise söz konusu malın en fazla 5 yıl öncesine kadar olacak şekilde olur. Daha uzun sürenin olması durumunda alınacak tazminat 5 yıllık olarak kalır. Aynı şekilde malın işgalinin devam etmesi durumunda davanın açılma tarihinden sonraki hakkın iade edilmesi için yeniden dava açılması gerekir.

Taşınmaz İçin Belirlenen Tazminatın Bedelini Etkileyen Etmenler

Ecrimisil davasında mal sahibinin işgal karşısında hak ettiği tazminatın belirlenmesi için bilirkişiler inceleme yaparlar. Bilirkişilerin yaptığı bu incelemede söz konusu mal için bedel belirlenirken bazı etmenler etkili olur. Bu etmenler sayesinde ödenecek tazminat bedelinde artış ya da azalış yaşanır.

Tazminat bedelini belirleyen etmenler arasında arazinin yüzölçümü, niteliği, konumu, imar durumu, işgalden önceki gelir bedeli, çevre kira bedelleri ve verimli olması vardır. Verimlilik durumu tarım arazilerinde geçerli olan etmendir. Bu etmenlerin tamamı dikkate alınarak bir kira bedeli belirlenir ve bu bedel 5 yıllık olarak hesaplanarak işgal eden kişiden talep edilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.